459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Dalekozrakost, špatné vidění na blízko

Popis dalekozrakosti, špatné vidění na blízko

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
V dětství rostou naše oči stejně jako naše tělo. Ruku v ruce se zvětšuje kruhový průměr oka a velikost čočky.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

K dalekozrakosti (odborně hypermetropie), neboli špatnému vidění na blízko, dochází ve chvíli, kdy se světelné paprsky nestřetávají na sítnici, ale až za ní.

Důvodem je buď osová dalekozrakost, tedy nerovnoměrný růst oka, kdy oko roste nedostatečně do délky, je méně protáhlé, než je třeba. Nebo dalekozrakost lomivá, kdy je menší zakřivení (z toho plynoucí lomivost) rohovky či čočky.

Nejčastěji se s tímto, dnes díky brýlím řešitelným, problémem setkáváme u dětí, protože růst jednotlivých částí těla, v tomto případě jednotlivých částí oka, může být v dětském věku nerovnoměrný.
Méně jasné jsou příčiny, proč k tomu u mladého organizmu dochází. Zde moderní medicína přiznává, že příčinu nemoci ještě plně nerozkryla.
Setkáváme se též se stařeckou dalekozrakostí.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Zhoršení zraku, únava, pálení, bolest očí, v dětství je dalekozrakost projevuje šilháním.

Komplikace

  • namáhání, přetěžování očního aparátu může vést k bolesti hlavy

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní oční lékařství volí používání brýlí se spojkami, u kterých dochází k dřívějšímu spojení světelných paprsků přesně na sítnici. Dnes se hrne do popředí široká nabídka laserových nebo chirurgických zákroků.

(Informační zdroje stránky)